02. September 2020 - 8:00 do 14:00
Centrum detskej reči, Trnava
Podeľte sa o:

Asistent pedagóga pre dieťa / žiaka so ŠVVP v MŠ / ZŠ | Streda, 02. September 2020

Kurz je určený pre: asistentov pedagóga, koordinátorov inklúzie, výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov a logopédovObsah kurzu:

 ako posilniť asistenta pedagóga,

 ako vylepšiť vzájomné vzťahy medzi asistentom pedagóga a pedagógom,

 čím môže byť asistent pedagóga nenahraditeľný,

 konkrétne tipy na metodiky a aktivity pre asistenta pedagóga.Miesto a dátum konania:

SCŠPP Centrum detskej reči, Nám. J. Herdu 1, Trnava,

02.09.2020 o 8:00 – 14:00Počet účastníkov:

Minimálne 15 – 20 účastníkov, po naplnení počtu prihlásených sa bude vzdelávanie organizovať.Uzávierka prihlášok:

Pri naplnení maximálneho počtu účastníkov (20 účastníkov). V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené (resp. sa budete môcť prihlásiť na ďalší termín).Cena:

30 eur za 1 účastníka. V prípade prihlásenia 2 účastníkov z jednej inštitúcie cena 50 eur.

V cene je zahrnutý účastnícky poplatok, materiály k vzdelávaniu, občerstvenie.Lektor:

PhDr. Terézia Drdulová, MBA

špeciálny pedagóg, predseda OZ Slov. spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalusKontaktná osoba:

V prípade záujmu a pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať

PhDr. Veronika Kalivodová, email