07. August 2020 - 18:00 do 20:00
ArtBloom, Trnava
Podeľte sa o:

Arteterapia - vnútorné dieťa s Andreou Ehret | Piatok, 07. August 2020

Čo je arteterapiaArteterapia využíva výtvarný prejav ako hlavný prostriedok poznávania a ovplyvňovania ľudskej psychiky, pomáha pochopiť a reflektovať psychosomatické obtiaže, konflikty v medziľudských vzťahoch, podporuje cestu vlastného sebapoznania. Vo všetkých týchto rovinách je arteterapia liečebným postupom.Arteterapia je jedna z ciest k lepšiemu seba-vyjadreniu, cesta za sebapoznaním. Uvoľňuje skryté bloky a aktivuje tvorivú silu v každom z nás za pomoci spontánneho výtvarného prejavu a imaginácie. Pomáha vrátiť sa k sebe. Arteterapeutická lekcia začína úvodným rozhovorom a následnou imagináciou. Nasleduje samotný tvorivý proces a terapeutický rozbor. Arteterapia je určená všetkým bez rozdielu veku. Ľuďom hľadajúcim i riešiacim vážnejší vnútorný problém.ArtBloom v spolupráci s Andreou Ehret ponúka arteterapeutické semináre a workshopy. Na týchto seminároch budete vedení k objaveniu svojich nepoznaných talentov a k odstráneniu vnútorných blokov. Seminár má pre každého nesmierne obohacujúce účinky a ako spomienku si odnesiete svoj vlastnoručne namaľovaný obraz, ktorý bude odrazom vášho vnútorného sveta.Prednáška a workshop 7.-8.8.´20 - vnútorné dieťaV piatok večer sa spoločne porozprávame o tom, ako sa prejavuje zdravé vnútorné dieťa a zdravý vnútorný rodič v nás. Zdravé vnútorne dieťa je tá časť našej psychiky, ktorá v dospelosti vie byt hravá, veselá a zvedavá. Vie sa radovať z prekvapení, je otvorená novým možnostiam, cíti úžas nad zázrakmi sveta. Zdravý vnútorný rodič je tá časť nás, ktorá sa tak nádherne stará, podporuje, ale i nastavuje hranice…sebe i iným. Vychováva a kultivuje.Zranené vnútorne dieťa môže byť nahnevané, bojovné až agresívne… alebo naopak submisívne a paralyzované. Alebo zmesou oboch…často tiež rozmaznané,neschopné sa vymedziť.Zmätený vnútorný rodič verí, že postupy ako kritika, porovnávanie, odmietanie, tvrdosť, trestanie atď. sú pre blaho a zdravý vývoj dieťaťa nepostrádateľné.Zranené vnútorne dieťa a zmätený vnútorný rodič stoja za väčšinou našich emocionálnych a vzťahových problémov v dospelosti.V sobotu otvoríme túto dôležitú tému arteterapeuticky, čaká na Vás meditácia…imaginačná cesta a nakoniec nádherný návrat k svojej tvorivej podstate uvoľneným spontánnym výtvarným prejavom. Na záver ako vždy, zmysluplná diskusia, zdieľanie v bezpečnom kruhu. Tiež energetické cvičenia vedomého dotyku a mnoho mnoho ďalšieho.Kontúry vonkajšieho sveta vnímate len ako kulisy, to podstatné sa odohráva vo Vás.Práve ste sa spojili so svojou tvorivou podstatou. Arteterapia je jedna z ciest k lepšiemu sebavyjadreniu, cesta za sebapoznaním. Uvoľňuje skryté bloky a aktivuje tvorivú silu v každom z nás za pomoci spontánneho výtvarného prejavu a imaginácie. Pomáha vrátiť sa k sebe.Darujte si deň v sebe a so sebou.