29. September 2020 - 9:00 do 16:00
Develor Slovakia, Bratislava
Podeľte sa o:

Otvorený tréning: Insights Discovery - vyfarbite sa | Utorok, 29. September 2020

Získajte svoj jedinečný osobný profil Insights Discovery a s ním aj vedomosti a zručnosti, ktoré vám pomôžu do väčšej hĺbky uvedomiť si svoje správanie, silné a slabé stránky a lepšie spolupracovať s inými.Farebná osobnostná typológia prináša zapamätateľný a fascinujúci program, ktorý buduje spoločný jazyk cez symboliku farieb, pomôže vám objaviť rozmanitosť osobností a ich potreby. U nás v DEVELORe s využitím Insights Discovery už vyše 20 rokov rozvíjame osobnú, tímovú a organizačnú efektivitu. Spoznajte svoj jedinečný farebný odtlačok aj vy.Program:09:00 – 12:00

Privítanie, zoznámenie

Sila a účinky individuálneho vnímania

Základné farebné energie a vaše preferenčné správanie

Odovzdanie a vysvetlenie vaše osobnej správy12:00 – 13:00

Obed13:00

Ako odhadnúť rozličné typy osobností

Ako prispôsobiť svoju komunikáciu na základe typu partnera

Precvičovanie komunikačných situácií16:00

ZáverViac informácii nájdete tu:

https://www.develor.sk/?portfolio=otvoreny-trening-insights-discovery-vyfarbite-sa