13. August 2020 - 20:00 do 22:00
Eurovea, Bratislava
Podeľte sa o:

Lenka Molčányiová:Baroque Goes Jazz - Viva Musica! festival 2020 | Štvrtok, 13. August 2020

Lenka Molčányiová (flauta), Ján Kružliak (husle), Miloš Biháry (klavír)Multiinštrumentalistka Lenka Molčányiová sa rovnako virtuózne pohybuje na poli klasickej hudby i jazzu. Vyštudovala hru na zobcovej flaute vo Florencii a v Lipsku, absolvovala niekoľko majstrovských kurzov v interpretácii barokovej hudby a je zároveň čerstvou absolventkou jazzového štúdia na VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe, kde študovala hru na saxofóne. Po úspešnom ukončení štúdií sa opäť vracia na Slovensko, kde už v súčasnosti pôsobí v niekoľkých hudobných zoskupeniach. Už počas štúdia starej hudby a jazzu rada miešala tieto dva štýly, keďže ich spája umenie improvizácie. V triu s huslistom Jánom Kružliakom a klaviristom Milošom Bihárym sa na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! predstaví vlastnými aranžmánmi skladieb barokových a jazzových autorov ako Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Claude Bolling či Oscar Peterson. V programe budú aj originálne podoby diel, ktoré však v tomto nástrojovom obsadení nadobudnú iný charakter.Vstup na koncert je bezplatný.